گروه صنعتی و شیمیایی  آی رال  تنها تولید کننده چسب بلوک های سبک  AAC و چسب کاشی و سرامیک  در شمال غرب کشور تحت فرمولاسیون  کشور آلمان و داری فرمولاسیون اکتیو و قابل انطباق با شرایط آب و هوایی بسیار سرد و گرم